ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែង

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែង។ ចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣។ ព្រែវែង៖ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត គន់ គីម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែង នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣។ រូបថត៖ AKP-ព្រៃវែង