អបអរសាទរកីឡាករបាល់ទាត់លើតុ រៀម សុខភិរម្យ ដែលបានឈ្នះមេដាយមាស លើវិញ្ញាសា ឯកត្តជនបុរស

អបអរសាទរកីឡាករបាល់ទាត់លើតុ រៀម សុខភិរម្យ ដែលបានឈ្នះមេដាយមាស លើវិញ្ញាសា ឯកត្តជនបុរសនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២។ អគារខេមរានី, ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។