សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្របានអញ្ជើញទស្សកិច្ចវិទ្យាស្ថានកសិកម្មត្រូពិច ទីក្រុងវិនឆាង ខេត្តហៃណាន នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ 

សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ នាថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានអញ្ជើញទស្សកិច្ចវិទ្យាស្ថានកសិកម្មត្រូពិច ទីក្រុងវិនឆាង ខេត្តហៃណាន នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។