លិខិតជូនដំណឹង សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ អំពីការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈ។

លិខិតជូនដំណឹង សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ អំពីការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈ។ សូមជូនដំណឹងមក៖១-ឈ្មោះ យ៉ាំ ផាន ភេទ ស្រី អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ២-ឈ្មោះ យ៉ាំ ឈួន ភេទ ប្រុស អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ៣-ឈ្មោះ យ៉ាំ ពៅ ភេទ ស្រី អាយុ ៣៩ ឆ្នាំអាសយដ្ឋាន៖ ភូមិដារកណ្តាល ឃុំដារ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ជាសហចុងចម្លើយនៃសុំណុំរឿងក្នុងសេចក្តីលិខិតជូនដំណឹងឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញបានចេញសាលដីការដ្ឋប្បវេណីលេខៈ ២៨ “ក្រ.VII.ស.អ” ចុះថ្ងៃទី០១-០៩-២០២៣ និងបានសម្រេចធ្វើការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈលើសាលដីកាខាងលើដោយហេតុថាមិនអាចធ្វើការបញ្ជូនតាមមាត្រា២៥១, ២៥២ នៃក្រមនិតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីបានឡើយ។អាស្រ័យហេតុនេះ សូមឈ្មោះខាងលើអញ្ជើញមកទទួលអនុសារសាលដីកាខាងលើនេះ នៅសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ នៅរៀងរាល់ម៉ោងនៃថ្ងៃធ្វើការ។លិខិតជូនដំណឹង អំពីការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈ