ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត គឺជាយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលពោរពេញទៅដោយ សមត្ថភាព ឆន្ទៈ ចំនេះដឹង ឈ្លាសវៃ មានគំនិតជាតិនិយម ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋ បំរើប្រជាពលរដ្ឋ លះបង់កំលាំង កាយ ចិត្ត ដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជាតិ មាតុភូមិកម្ពុជា។ល។

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត គឺជាយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលពោរពេញទៅដោយ សមត្ថភាព ឆន្ទៈ ចំនេះដឹង ឈ្លាសវៃ មានគំនិតជាតិនិយម ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋ បំរើប្រជាពលរដ្ឋ លះបង់កំលាំង កាយ ចិត្ត ដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជាតិ មាតុភូមិកម្ពុជា។ល។ នេះគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យ ប្រជាជន មន្ត្រីរាជការ គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ ផ្ទុះការគាំទ្រ គោរព ស្រឡាញ់ និងគាំទ្រ ឯកឧត្ដមជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគត🙏💓🙏